Կանանց ձեռներեցության զարգացումը Գավառում

Կանանց ձեռներեցության զարգացումը Գավառում

Ծրագրի շրջանակներում 10 կին, ովքեր հանդիսանում են Գավառում իրականացված նախորդ ծրագրի մասնակիցները, հնարավորություն են ունեցել մասնակցելու բիզնեսի զարգացման և մարքեթինգի դասընթացների, որի արդյունքում ստացել են անհրաժեշտ գիտելիքներ՝ սեփական բիզնես գաղափարները զարգացնելու համար: