Ջատագովելով օրենսդրական բարեփոխումներ՝ դատական նիստերի թափանցիկությունը երաշխավորելու նպատակով

Ջատագովելով օրենսդրական բարեփոխումներ՝ դատական նիստերի թափանցիկությունը երաշխավորելու նպատակով

2018 թվականին «Իրավունքի ուժ» հասարակական կազմակերպությունն իրականացրել է «Ջատագովելով օրենսդրական բարեփոխումներ՝ դատական նիստերի թափանցիկությունը երաշխավորելու նպատակով» ծրագիրը՝ Ժողովրդավարության Եվրոպական հիմնադրամի (EED) ֆինասնական աջակցությամբ։

    • Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է լրագրողների մասնակցությամբ թվով 10 տեսանյութերի պատրաստում և տարածում։
    • Դատական նիստերի լուսաբանման եվրոպական օրենսդրական փորձի ուսումնասիրություն և հայաստանյան օրենսդրության բարեփոխման առաջարկությունների ներկայացում։
    • 12 ամիս մշտադիտարկվել են դատական նիստեր լուսաբանող լրագրողների իրավունքների սահմանափակման ու խախտման դեպքերը։

Ներկայացվել է դատական նիստեր լուսաբանող լրագրողների իրավունքների սահմանափակման ու խախտման դեպքերի վերաբերյալ 3 զեկույց և մեկ դիմում՝ պատկան մարմնին։

  • Լրագրողների համար կազմակերպվել է 2 դասընթաց՝ դատական նիստերի լուսաբանման առանձնահատկությունները թեմայով։
  • Կազմակերպվել է պաշտոնական և ոչ պաշտոնական 4 կլոր-սեղան քննարկումներ՝ դատական նիստերի լուսաբանման, լրագրողների իրավունքների թեմաներով։
  • Առաջարկություններ է ներկայացվել Բարձրագույն դատական խորհրդին՝ «Զանգվածային լրատվության միջոցների հետ Բարձրագույն դատական խորհրդի և դատարանների փոխհարաբերության կանոնների» սևագիր տարբերակում փոփոխություններ անելու նպատակով։
  • Պատրաստել և տարածվել է անիմացիոն տեսանյութ՝ «Զանգվածային լրատվության միջոցների հետ Բարձրագույն դատական խորհրդի և դատարանների փոխհարաբերության կանոնների» վերաբերյալ։

 

Ծրագրի բյուջեն կազմել է 28,696 եվրո։